Lev etter naturens rytme
Choose your country:

Månekalender for gartner og bonde ferbruar 2019

Ferbruar
Frukt 1:47 Rot
Steinbukken Månen i Steinbukken
krukker med grønnsaker God til til innhøsting og konservering av rotgrønnsaker
planting rot God tid for såing og planting av rotgrønnsaker
ugress Passende tid til fjerning av ugress
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
Steinbukken Månen i Steinbukken
Rot
Steinbukken Månen i Steinbukken
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
ugress Passende tid til fjerning av ugress
planting rot God tid for såing og planting av rotgrønnsaker
krukker med grønnsaker God til til innhøsting og konservering av rotgrønnsaker
Steinbukken Månen i Steinbukken
Rot 14:03 Blomst
Vannmannen Månen i Vannmannen
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
Vannmannen Månen i Vannmannen
Blomst
Vannmannen Månen i Vannmannen
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
Vannmannen Månen i Vannmannen
Blomst
Vannmannen Månen i Vannmannen
ugress Passende tid til fjerning av ugress
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
god avling Særlig god tid til innhøsting og lagring av frukt
planting av blomster God tid for såing og planting av blomster og blomstrende urter
Vannmannen Månen i Vannmannen
Blomst 3:02 Blad
Fiskene Månen i Fiskene
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
planting blad God tid for såing og planting av bladgrønnsaker
gressklipping God dag for å klippe gress
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
Fiskene Månen i Fiskene
Blad
Fiskene Månen i Fiskene
planting blad God tid for såing og planting av bladgrønnsaker
gressklipping God dag for å klippe gress
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
Fiskene Månen i Fiskene
Blad 15:34 Frukt
Fiskene Månen i Fiskene
planting blad God tid for såing og planting av bladgrønnsaker
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
gressklipping God dag for å klippe gress
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
Fiskene Månen i Fiskene
Frukt
Væren Månen i Væren
planting frukt God tid for såing og planting av frukt
frysing av frukt og grønnsaker God tid til innhøsting og frysing av frukt
krukker med frukt God til til innhøsting og konservering av frukt
god avling Særlig god tid til innhøsting og lagring av frukt
Væren Månen i Væren
Frukt
Væren Månen i Væren
planting frukt God tid for såing og planting av frukt
krukker med frukt God til til innhøsting og konservering av frukt
frysing av frukt og grønnsaker God tid til innhøsting og frysing av frukt
god avling Særlig god tid til innhøsting og lagring av frukt
Væren Månen i Væren
Frukt 2:28 Rot
Tyren Månen i Tyren
krukker med grønnsaker God til til innhøsting og konservering av rotgrønnsaker
god avling Særlig god tid til innhøsting og lagring av frukt
Tyren Månen i Tyren
Rot
Tyren Månen i Tyren
god avling Særlig god tid til innhøsting og lagring av frukt
krukker med grønnsaker God til til innhøsting og konservering av rotgrønnsaker
Tyren Månen i Tyren
Rot 10:31 Blomst
Tvillingene Månen i Tvillingene
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
planting av blomster God tid for såing og planting av blomster og blomstrende urter
Tvillingene Månen i Tvillingene
Blomst
Tvillingene Månen i Tvillingene
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
planting av blomster God tid for såing og planting av blomster og blomstrende urter
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
Tvillingene Månen i Tvillingene
Blomst 15:03 Blad
Tvillingene Månen i Tvillingene
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
planting av blomster God tid for såing og planting av blomster og blomstrende urter
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
Tvillingene Månen i Tvillingene
Blad
Krepsen Månen i Krepsen
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
klippe gress Særlig god dag for å klippe gress
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
planting blad God tid for såing og planting av bladgrønnsaker
Krepsen Månen i Krepsen
Blad 16:21 Frukt
Krepsen Månen i Krepsen
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
planting blad God tid for såing og planting av bladgrønnsaker
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
klippe gress Særlig god dag for å klippe gress
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
Krepsen Månen i Krepsen
Frukt
Løven Månen i Løven
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
planting frukt God tid for såing og planting av frukt
ikke bruk kunstig gjødsel Ikke bruk kunstig gjødsel - det kan forekomme en fare for tørking eller forbrenning av planter
frysing av frukt og grønnsaker God tid til innhøsting og frysing av frukt
ugress Passende tid til fjerning av ugress
Løven Månen i Løven
Frukt 15:48 Rot
Løven Månen i Løven
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
ikke bruk kunstig gjødsel Ikke bruk kunstig gjødsel - det kan forekomme en fare for tørking eller forbrenning av planter
frysing av frukt og grønnsaker God tid til innhøsting og frysing av frukt
Løven Månen i Løven
Rot
Jomfruen Månen i Jomfruen
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
planting rot God tid for såing og planting av rotgrønnsaker
arbeid i hage Generelt god tid til å utføre nesten alt arbeid i hage og på åker som har noe med høy, gjenplanting og planting å gjøre
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
ugress Passende tid til fjerning av ugress
ikke sett frukt og grønnsaker i krukker Denne dagen er det ikke tilrådelig å bearbeide frukt
Jomfruen Månen i Jomfruen
Rot 15:18 Blomst
Jomfruen Månen i Jomfruen
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
arbeid i hage Generelt god tid til å utføre nesten alt arbeid i hage og på åker som har noe med høy, gjenplanting og planting å gjøre
ugress Passende tid til fjerning av ugress
dårlig avling Ugunstig tid til innhøsting - frukt som høstes på den tiden skal oppbevares dårlig
planting rot God tid for såing og planting av rotgrønnsaker
ikke sett frukt og grønnsaker i krukker Denne dagen er det ikke tilrådelig å bearbeide frukt
Jomfruen Månen i Jomfruen
Blomst
Vekten Månen i Vekten
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
Vekten Månen i Vekten
Blomst 16:56 Blad
Vekten Månen i Vekten
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
ikke vann planter Det anbefales å ikke vanne planter - hos planter som vannes i disse dagene, kan det dukke opp skadedyr
Vekten Månen i Vekten
Blad
Skorpionen Månen i Skorpionen
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
gressklipping God dag for å klippe gress
Skorpionen Månen i Skorpionen
Blad 22:19 Frukt
Skorpionen Månen i Skorpionen
tid for såing Generelt god tid for såing og planting - noen planter har spesielle dager for såing og planting
gressklipping God dag for å klippe gress
vanning av planter Vanning og irrigasjon - gjelder særlig potteplanter hjemme og på balkong
Skorpionen Månen i Skorpionen
Frukt
Skytten Månen i Skytten
frysing av frukt og grønnsaker God tid til innhøsting og frysing av frukt
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
Skytten Månen i Skytten
Frukt
Skytten Månen i Skytten
frysing av frukt og grønnsaker God tid til innhøsting og frysing av frukt
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
Skytten Månen i Skytten
Frukt 7:47 Rot
Steinbukken Månen i Steinbukken
krukker med grønnsaker God til til innhøsting og konservering av rotgrønnsaker
planting rot God tid for såing og planting av rotgrønnsaker
plukking og høsting av avling God tid til innhøsting og lagring av frukt
ugress Passende tid til fjerning av ugress
Steinbukken Månen i Steinbukken
Se månekalender for gartner for mars 2019